Eklēri

– vēsturnieki cīnās par pirmās receptes izcelsmes valsti – Francija, Amerika vai Anglija. Lai vai kā paldies autoram par šī šedevra radīšanu. Konditori visā pasaulē klišejiski pieturas pie receptes, tradīcijām un pagatavošanas smalkumiem. Eklēru pagatavošana tiek iekļauta konditorejas skolu gala eksāmenos kā pierādījums tam, ka veiksmīgi pagatavots eklērs nodrošinās konditoram veiksmīgu karjeru.